Aangepaste werking wegens COVID-19!
In Somedi stellen we alles in het werk om uw afspraak zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen.
Een berperkt aantal mensen mogen toegelaten worden in de polikliniek en daarom vragen wij u:

 • Te wachten in de wagen tot 10 min vóór de afspraak.
 • Indien mogelijk 'alleen' naar de raadpleging te komen.  1 begeleider wordt in alle andere gevallen toegestaan.
 • Steeds een eigen mondmasker mee te brengen en buiten reeds op te zetten.
 • Naar de hoofdingang te gaan, hier passeert men een 'check-in' in het sas van de inkomhal.
 • De temperatuur te laten meten door een medewerker. 
 • Indien koortsvrij kan men hier de handen ontsmetten.
 • Een begeleider geeft aan wanneer men naar de onthaalbalie mag gaan.
 • Steeds 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Het mondmasker niet af te zetten in Somedi.
 • Zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
 • De stoelen te laten staan. 

Wij voorzien 20 minuten per patiënt, zodat er tijd is om alles te ontsmetten tussen elke raadpleging

Bij de inschrijving zal het personeel vragen naar uw:

 • identiteitskaart    (bekijk het filmpje waarom dit zo belangrijk is!)
 • verwijsbrief arts
 • lijst van de geneesmiddelen die u neemt
 • naam van uw huisarts

Bij een arbeidsongeval:

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van de verzekering
 • polisnummer en dossiernummer verzekering
 • datum van het arbeidsongeval

Voor een expertise:

 • de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise 

Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):

 • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
 • Europese Ziekteverzekeringskaart

Eventueel medische documenten meebrengen:

 • eventuele radiografieën en/of bloedonderzoeken
 • vaccinatiekaart
 • bloedgroepkaart
 • allergiekaart

 
Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11