Voor het welzijn van onze patiënten, worden de verslagen van de raadplegingen bij de geneesheer-specialisten elektronisch opgeslagen en op een veilige manier elektronisch bewaard.

De gegevens kunnen geraadpleegd worden door uw huisarts en alle zorgverstrekkers, die bij uw medisch dossier betrokken zijn.

Dit geeft u als patiënt de volgende voordelen:
· De verslagen worden op een veilige manier opgeslagen en zijn enkel toegankelijk voor bevoegden.
· Ze zijn gekoppeld aan een unieke code en kunnen dus niet verwisseld worden met het dossier van iemand anders. 
· Ze zijn steeds ter beschikking en kunnen dag en nacht geraadpleegd worden. 
· Ze kunnen snel teruggevonden worden
· Ze kunnen door meerdere personen tegelijk geraadpleegd worden
· Er kan nagegaan worden, wie en wanneer de verslagen ingekeken heeft.
Indien u hier niet mee akkoord bent, kan u hiertegen bezwaar  indienen via een standaard document dat u kan bekomen aan het onthaal.

 

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11