Dr. Oorts Eline
Neus-Keel-Oor
Raadpleging: 
Maandag-, woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag in Site I
Specialisatie en interesse: 
Otologie
Technische onderzoeken: 

Endoscopie sinussen en larynx
Allergische huidtesten 
Audiometrie
Tympanometrie
Evenwichtsonderzoeken

Verbonden aan: 
HHZ Lier – tel. 03 491 27 20