Bereikbaarheid Somedi tijdens wegenwerken

Op maandag 23 september 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van twee kruispunten langs de Mechelbaan (N15) in Putte. De kruispunten worden veiliger gemaakt door onder meer fietsoversteken en afslagstroken aan te leggen.  Verder worden bushaltes verplaatst en vernieuwd. Tijdens de werken zijn de kruispunten onderbroken en wordt het verkeer omgeleid.
Het betreft het kruispunt met de Scherpstuklei en de Dokter Cornilstraat in Peulis en het kruispunt met de Bosstraat en de Jan de Cordesstraat in Beerzel. Aan beide kruispunten worden er voor de start van de werken enkele bomen gerooid.